Program Rain


Elektronisk system for kontrolleret vanding. Vandingsmaskiner udstyret med enten Program Rain eller Constant Rain er altid under fuld kontrol, således at hastigheden og dermed vandingen bliver nøjagtig. Betjeningen er let og logisk. Udstyret er robust og holdbart.


Program Rain 10-12:Program Rain 10-12 har følgende funktioner:

Hastighedsregulering
For- og eftervanding
4 forskellige hastigheder på dellængder af banen
Ur
Indstilling af start tid
Stoptid er vist i displayet
Længde af slangen
Aktuel hastighed
Batteri volt
Laderegulator
Tryksensor
Stopsensor
Hastighedssensor
Motor 1, reguleringsmotor
Motor 2, stopmotor
Langsom start af turbine
Langsom åbning for indløbet
SMS beskeder for fjernbetjening

Sluttiden er hele tiden vist i displayet.

Formler: Program Regn kan undvære målerullen. Slangelængde og indtrækshastighed beregnes da på grundlag af de indsatte formler.
En skive med 4 eller 6 magneter anbringes på det lille tandhjul, som er udgangen af gearet.
Der skal bruges sensor type 5 dobbelt sensor.
For at Program Regn kan beregne tromleomkredsen, afhængig af antal slangelag, skal nogle konstanter defineres og indsættes som maskin data.
Det skal gøres af maskinleverandøren en gang for alle.
Følgende konstanter må indsættes i maskin data:
Slangens længde – slangens diameter – inderste tromle diameter – vindinger pr. lag – antal tænder på det store tandhjul – antal tænder på det lille tandhjul - antal magneter på skiven monteret på gearet.


Nortoft Electronic A/S,   Sejrupvej 38,   DK 7323 Give.   T: +45 7573 6078   F: +45 7573 6118   www.nortoftelectronic.com