Constant Rain


Elektronisk system for kontrolleret vanding. Vandingsmaskiner udstyret med enten Program Rain eller Constant Rain er altid under fuld kontrol, således at hastigheden og dermed vandingen bliver nøjagtig. Betjeningen er let og logisk. Udstyret er robust og holdbart.


Constant Rain CR6-12:Constant Rain CR6-12 har følgende funktioner:

Hastighedsregulering
For- og eftervanding
Ur
Stoptid er vist i displayet
Længde af slangen
Batteri spænding
Laderegulator
Tryksensor
Stopsensor
Hastighedssensor
Motor 1, reguleringsmotor
Motor 2, stopmotor
Langsom start af turbine
Langsom åbning for indløbet


Nortoft Electronic A/S,   Sejrupvej 38,   DK 7323 Give.   T: +45 7573 6078   F: +45 7573 6118   www.nortoftelectronic.com